Verkoopdocumentatie Woonveld Orangerie

Download op deze pagina alle benodigde documenten ter voorbereiding op de aankoop van een woning in Orangerie

1. Algemeen
    a. Situatietekening Woonveld Orangerie
    b. Prijslijst
    c. Technische omschrijving

2. Verkooptekeningen
    a. Plattegronden (alle woningen)
    b. Verdiepingsoverzichten
    c. Gevel doorsnedes

3. Kopersopties
    a. Overzicht kopersopties
    b. Koperskeuze tekeningen

4. Brochures
    a. Brochure keukens
    b. Brochure verlichting
    c. Brochure binnentuin