2 juni 2021
Geplaatst door Team-Wickevoort

Hartelijk dank voor uw inschrijving bij de pre-sale van Orangerie. Wij vinden het erg fijn dat Landgoed Wickevoort en de mooie voorzieningen die hier zijn, u zo aanspreken. De belangstelling voor deze uitzonderlijke appartementen is overweldigend. Wel goed te weten is dat deze pre-sale reeds gestart is begin 2020 en dat de, bij deze pre-sale gecommuniceerde, VON indicatie prijzen van de appartementen gebaseerd waren op start verkoop mei 2020.

Duurzaam

Landgoed Wickevoort is een uniek landgoed. Hier woont u natuurlijk en duurzaam. Dit betekent niet alleen heel veel volwassen groen, energie- en milieubewust bouwen, maar betekent ook het delen van voorzieningen en het delen en samen beheren van het landgoed.

Wickevoorter community

Een pick-up point voor pakjes om de wijk zoveel mogelijk autovrij te houden, Wickevoorter elektrische deelauto’s en deelgereedschap, een Wickevoorter community app die het mogelijk maakt elkaar vrijblijvend op te zoeken, om samen te fietsen, te klussen, te golfen of samen te joggen. Wickevoort is een heuse community, waar ook een mooie rol is weggelegd voor de Wickevoorter Stadsboeren én voor de bewoners van zorglocatie SEIN.

De beheervereniging van Landgoed Wickevoort, waar alle bewoners lid van zijn, heeft een eigen parkbeheerder, Pauwel Perbal. U kunt hier met Pauwel kennismaken. De parkbeheerder is uw aanspreekpunt op het landgoed, stimuleert en ondersteunt bewoners om met elkaar initiatieven te nemen die bijdragen aan meer zelfregie, waarmee het woonplezier en de leefbaarheid op Wickevoort wordt vergroot en er een uniek en buitengewoon woongebied ontstaat.

Stand van zaken

Wij waarderen zeer zeker uw enthousiaste belangstelling en betrokkenheid bij het landgoed en het wonen in Orangerie. Graag willen wij u daarom op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

In principe is alles gereed om met de verkoop van de appartementen van Orangerie te starten. De omgevingsvergunning voor het project is door de gemeente Haarlemmermeer verstrekt. Helaas hebben omwonenden van het appartementengebouw Orangerie bezwaar aangetekend tegen deze verleende vergunning. Hoewel het bezwaar door de gemeente ongegrond is verklaard, hebben de omwonenden besloten in beroep te gaan tegen de uitspraak van de gemeente. De verwachting is dat dit beroep rond/na de zomer door de rechtbank in behandeling zal worden genomen.

Het bezwaar betreft de hoogte, het bouwvlak en de situering van het gebouw. Daar deze zaken zijn vastgelegd in het bestemmingsplan en het bestemmingsplan reeds onherroepelijk is, hebben wij er alle vertrouwen in dat de omgevingsvergunning stand zal houden.

Start verkoop

Omdat de procedure voor de behandeling van het bezwaar mogelijk van 4 maanden tot ruim een jaar duurt, hebben wij besloten de start verkoop van de appartementen van Orangerie uit te stellen totdat wij u meer duidelijkheid kunnen geven over het onherroepelijk worden van de vergunning en wij ook meer duidelijkheid kunnen geven over de start bouw en de oplevering van Orangerie.

Wij gaan er vanuit dat wij na de behandeling van het beroep door de rechtbank rond/na de zomer u meer informatie kunnen geven over de ontwikkelingen rond de vergunning.

Bij start verkoop zullen de actuele definitieve VON prijzen door ons gecommuniceerd worden. Deze VON prijzen zijn per appartement zichtbaar en u kunt zich dan ook daadwerkelijk online inschrijven voor één of meerdere appartementen van uw keuze. De toewijzing vindt plaats middels diverse toetsingscriteria. Relatie tot SEIN, inschrijven pre-sale, gebruik maken van de vóórinschrijving, een financiële toets, motivatie en het invullen van een vragenlijst over uw betrokkenheid bij Wickevoort maken onderdeel uit van deze toetsingscriteria.

Tenslotte

Wij begrijpen uiteraard dat dit bericht teleurstellend voor u is, maar hopen u desondanks als enthousiaste betrokken belangstellende van Orangerie te behouden én wie weet, bent u dan straks één van de bevoorrechten die geniet van het buitengewoon wonen op Landgoed Wickevoort!