15 februari 2023
Geplaatst door TeamWickevoort

In de komende 3 blogs beschrijven wij de 10 gouden regels van Wickevoort.

Wickevoort is een landgoed

De kenmerkende en historische kamerstructuur van het landgoed wordt verder versterkt. De kamers worden gevormd door een raamwerk van bomenlanen, houtwallen en singels die een landgoed kenmerken.Poortgebouwen, Orangerie, Hoofdgebouw en de Boomtoren vormen accentendie een landgoed typeren. De kamer-kavel strategie is daarmee een bewuste keuze om het landgoed flexibel te ontwikkelen. De landschapselementen vormen een contrast met ruimtes die bewustonbebouwd worden gelaten. De grond van de boer, een waterpartij of een veldje in het bos zijn daarvan voorbeelden. Er wordt in de planontwikkeling altijd rekening gehouden met de balans tussen bebouwing, beplanting, water en bewegingsruimte.

Stimuleren eigenaarschap

Nabuurschap en eigenaarschap vormen de ruggengraat van het samen leven. Ontmoeting vindt verspreid over het gehele landgoed plaats. Bewoners en ondernemers kunnen elkaar ontmoeten bij Hoeve Wickevoort, het buurthuis, de winkel of de speelplekken. De boer en de parkbeheerder hebben een verbindende functie voor het landgoed; zij spelen een belangrijke rol bij de educatie en samenwerking met elkaar. Met ieder eeneigen aandachtsgebied. De boer verkoopt zijn producten en de parkbeheerder draagt zorg voor gezamenlijke activiteiten en behoud van groen op het terrein. Door alle voorzieningen binnen het landgoed te organiseren, creëert eigenaarschap. Ook bij de gedeelde gereedschappen, de pakjes Hub en de mobility Hub worden contacten gelegd en plannen gemaakt voor activiteiten zoals een oogstfeest of het groenonderhoud van de openbare ruimte. Dit alles wordt ondersteund door een wijkapp.

Trots op Landgoed Wickevoort

Landgoed Wickevoort ligt buiten de standaard van het reguliere wonen.Bewoners en ondernemers maken de spelregels van het landgoed en weten welke meerwaarde dit biedt. Alle bewoners zijn lid van de beheervereniging Wickevoort zodat zij gezamenlijk zorg voor het Landgoed kunnen dragen. Alle buitengebieden, voorzieningen en faciliteiten worden door de gemeenschap met elkaar gedeeld en onderhouden.De communicatie over alles wat Wickevoort te bieden heeft en waar Wickevoort voor staat is uitmuntend georganiseerd. Daardoor vertellen bewoners met trots over de collectiviteit, het buitenleven en de duurzamekarakteristieken van het landgoed. Zij zijn de belangrijkste ambassadeurs van Wickevoort.

Aanmoedigen buitenleven

Om het buitenleven te stimuleren wordt bij alle woningen gestreefd naar een optimale open-dichtverhouding. Hierdoor ontstaat een goede verbinding tussenbinnen en buiten. Het landschap van buiten komt naar binnen en visa versa. De positie en oriëntatie van de woningen dragen hieraan bij. Ook is het mogelijk om met elk weertype en elk seizoen op een beschutte plek overvloedig buiten te genieten. Voorbeelden daarvan zijn; veranda’s die doorlopen tot in de woonkamer, een schuifdeur als open verbinding met de keuken en tuin en een veilige afgesloten binnentuin bij appartementencomplexen. Ook kan men fruit plukken in de boomgaard van landgoed.

Kom kijken!

Heb je vragen?

Wij staan je graag elke woensdag tussen 13:00 en 17:00 persoonlijk te woord in ons informatiecentrum.

Kijk voor meer informatie:
Wickevoort Informatiecentrum - Wickevoort

Nu in verkoop

Fase 1 Woonveld Bos

Bekijk het aanbod