27 februari 2023
Geplaatst door TeamWickevoort

In  3 blogs beschrijven wij de 10 gouden regels van Wickevoort.

Deelmobiliteit stimuleren

Landgoed Wickevoort biedt een modern en groen mobiliteitsconcept. Door het aanbieden van een mobiliteitshub wordt elektrische deelmobiliteit gestimuleerd.De strategische plekken van de hub’s maakt deelmobiliteit een laagdrempelig alternatief waardoor bewoners worden verleid hun auto weg te doen en/of geen tweede auto te nemen. De aanwezigheid van elektrische auto’s en elektrische (bak)fietsen draagt bij aan een schoner milieu.

Klimaatadaptief

Hemelwaterafvoeren van daken worden afgekoppeld van het rioolstelsel en waar mogelijk is verharding waterdoorlatend. Hierdoor kan regenwater infiltreren en gebufferd worden waardoor wateroverlast en hittestress tot een minimum worden beperkt. Ook bewoners dragen hieraan bij: voor de tuinen wordt er maar voor een deel verharding toegestaan, het overige deel blijft groen met een diversiteit aan beplanting. Alle erfafscheidingen tussen tuinen en openbaar gebied bestaan uit levende, natuurlijke of ecologische afscheidingen. De (landschaps)architectuur draagt altijd bij aan een harmonieuze overgang tussen wonen en de natuur op Wickevoort. Daarom is het landgoed als natuurinclusief bestempeld; zowel op woningniveau als op het heleinrichtingsplan zijn er voorzieningen en is natuureducatie mogelijk. Er zijn nestplekken voor kleine zoogdieren, vogels en insecten. Het wormhotel is daar een bijzonder voorbeeld van.

100% klimaat- en energie neutraal

Landgoed Wickevoort loopt vooruit op de regelgeving. Alle woningen zijn minimaal energie neutraal; de woningen wekken evenveel energie op als ze verbruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van warmtepompen en zonnepanelen op de daken, tenzij in de toekomst alternatieve en betere systemen op de markt komen. Deze maatregelen worden vanaf het begin van het ontwerpproces meegenomen, zodat een integraal en esthetisch resultaat ontstaat.

Eenheid in detail

Binnen de architectuur wordt eenheid gezocht. Aan de woningen op Landgoed Wickevoort worden dezelfde details toegepast zoals buitenverlichting, huisnummer, brievenbus en de deurbel. In- en om de woningen wordt materiaalgebruik op elkaar afgestemd. Zo vormen kleuren, hout- en steensoorten, groen en andere natuurlijke materialen een eenheid. Bij alle woningen is de verbinding met het omliggende groen belangrijk.

Kom kijken!

Heb je vragen?

Wij staan je graag elke woensdag tussen 13:00 en 17:00 persoonlijk te woord in ons informatiecentrum.

Kijk voor meer informatie:
Wickevoort Informatiecentrum - Wickevoort

Nu in verkoop

Fase 1 Woonveld Bos

Bekijk het aanbod