11 april 2023
Geplaatst door TeamWickevoort

Alex Limburg, directeur en ontwikkelaar van Parkconcepts

Stel jezelf even voor: Ik ben Alex Limburg, directeur/oprichter van Parkconcepts. Park concepts bestaat inmiddels zo’n 10 jaar. Ons kantoor is gevestigd in Rotterdam, maar wij werken in een groot deel van het land. Ik woon met mijn vrouw in Gouda. Onze twee kinderen wonen inmiddels niet meer thuis.

Wat is parkconcepts precies?

Parkconcepts is een full service concept voor het beheren van woon- en werklocaties, die met de keuze voor Park concepts® onderscheidend worden, hun aantrekkingskracht behouden en dus duurzaam op niveau worden gebracht en blijven. "Gebiedontwikkeling 3.0" gaat precies hier over. En wij zijn een van de weinige partijen die dit in kunnen vullen."

Hoe is parkconcepts ontstaan?

Vanuit jarenlange ervaring met bedrijventerreinen, kantoorlocaties, facilitaire dienstverlening, vastgoedontwikkeling en het beheer hiervan is onderzocht op welke wijze de ontstane negatieve spiraal op werklocaties kan worden omgezet naar positieve energie, waarbij tevens aan de gewijzigde hoogwaardige klantvraag van de gebruikers op de locatie kan worden voldaan. De afgelopen jaren is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat veel werklocaties fors zijn verouderd en dat, door het ontbreken van de nodige sturing en hulpmiddelen om ingrepen te kunnen doen in deze negatieve spiraal, de leegloop op deze terreinen schrikbarend hoog is geweest. We zien dat de maatschappij snel aan het veranderen is. Generaties XYZ hebben duidelijk andere wensen dan voorheen te doen gebruikelijk was en door de goede bereikbaarheid via smartphones, het digitale tijdperk en door files is het werken wezenlijk aan het veranderen. Werken en privé zijn niet meer strikt gescheiden van elkaar, maar lopen steeds meer door elkaar. Door de veranderende woonwensen en de noodzaak om te verduurzamen, verandert de komende jaren ook onze woonomgeving fors. Park concepts® heeft zich de afgelopen jaren in deze tendensen verdiept en heeft hiervoor concepten ontwikkeld. 

Wat doet de beheervereniging van Wickevoort?

Ook voor Wickevoort is nagedacht hoe een woonomgeving anders kan worden gebruikt. AM heeft goed nagedacht over toekomstige woonconcepten voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. In 2019 zijn wij door AM benaderd om met hen nieuwe gebruikersconcepten te ontwikkelen, hiervoor de businesscases te maken en met hen en de notaris de hiervoor benodigde beheerstructuur voor Wickevoort te ontwikkelen. Bij de formele oprichting van de beheervereniging is Park concepts als beheerder aangesteld.Het beheer van de voorzieningen, de kwalitatieve aspecten en de communitybuilding is in handen van de beheervereniging waaraan alle bewoners deelnemen. Na het eerste jaar er voor te zorgen dat enige faciliteiten op locatie aanwezig waren, zoals de pick up point, de deelauto en de buurtapp, is in 2022 gestart met het organiseren van activiteiten. Zo is er een heel actieve activiteitencommissie, en een gereedschap commissie om gereedschappen uit te lenen. Maar er is ook een buurtapp om de communicatie tussen de bewoners te ondersteunen. Park concepts is door AM aangetrokken om een serviceconcept voor de toekomstige bewoners van Wickevoort te ontwikkelen en hiervoor de benodigde exploitatie te organiseren en het beheer van Wickevoort uit te voeren.

Wat betekenen jullie daarin voor de bewoners?

Voor de toekomstige bewoners van Wickevoort zijn inmiddels tal van diensten en voorzieningen ontwikkeld die het woongenot aanzienlijk zullen verhogen. Hierbij kan worden gedacht aan deelmobiliteit, waarbij gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van diverse vormen van mobiliteit, zoals elektrische auto's of e-bikes. Hiervoor is voor Wickevoort inmiddels een samenwerking aangegaan met Athlon. Maar ook voorzieningen als een "pickup point"om de bestelde pakjes af te laten leveren, of zelfs je eigen groentetuintje te maken deel uit van het woonconcept.Op het landgoed is natuurlijk ook de stadsboer, waar je dagelijks verse producten kunt kopen en zelf kunt oogsten. Ook zullen vanuit de beheervereniging spullen worden aangeschaft die je niet vaak nodig hebt, maar die gezamenlijk door de bewoners kunnen worden gebruikt. Onze totaalaanpak met de beheervereniging creëert verbinding tussen aanbieders van diensten, beleggers, eigenaren, huurders én gebruikers.

Kom kijken!

Heb je vragen?

Wij staan je graag elke woensdag tussen 13:00 en 17:00 persoonlijk te woord in ons informatiecentrum.

Kijk voor meer informatie:
Wickevoort Informatiecentrum - Wickevoort

Nu in verkoop

Fase 1 Woonveld Bos

Bekijk het aanbod