30 mei 2023
Geplaatst door TeamWickevoort

Dwars door de Haarlemmermeerpolder loopt het waterliniepad. De route loopt is onderdeel van een 350 kilometer lang wandelpad langs de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse waterlinie. Beide linies zijn UNESCO werelderfggoed. De route In Haarlemmermeer is 12,5 kilometer lang.

Het Waterliniepad loopt van Dordrecht naar Volendam. De wandeling gaat dwars door de Haarlemmermeer over de Geniedijk. Dit was een hoofdverdedigingslijn van de Stelling van Amsterdam. Een waterlinnie is een serie van verdedingingswerken die ongeven zijn door laagliggende gebieden. Dez egebieden konden beust onder water worden gezet, dat heet inundatie. In Nederland was dit een goeie manier om de vijand tegen te houden.Een waterlinie is dus een reeks van vestingswerken met daartussen laagliggende gebieden. De inundatiegebeiden. De verdedingswerken liggen hoger rondom de steden, deze werden natuurlijk niet onder water gezet. In de buurt van Wickevoort loopt de geniedijkroute.Je passeert Fort bij Vijfhuizen, het oudste voltooide fort van de Stelling. Het fort heeft een dubbele gracht en tevens de enige overgebleven metalen genieloods. De aanleg van de 10,5 kilometer lange Geniedijk heef tmeer dan drie jaar geduurd. Het fort van Vijfhuizen heeft een groot frontgebouw en twee vleugels. Het ligt wat hoger en had de functie om de toegang tot de watelrinie te beschermen. tegenwoordig is het een kundtfort waar kunstenaars hun werk kunnen tonen.

Op de route kom je 4 keer een groepje schuilplaatsen tegen.Deze warne bedoeld voor 4-6 soldaten, de haken waaraan ze zich  omhoog konden trekken zijn nog steeds aanwezig. Verder loop je langs de coupures van de oude spoorlijn, langs damsluizen en het fort in Hoofddorp.

Download de volledige route op: https://www.wandelnet.nl/wandelroute/846/Waterliniepad-etappe-05

Kom kijken!

Heb je vragen?

Wij staan je graag elke woensdag tussen 13:00 en 17:00 persoonlijk te woord in ons informatiecentrum.

Kijk voor meer informatie:
Wickevoort Informatiecentrum - Wickevoort

Nu in verkoop

Fase 1 Woonveld Bos

Bekijk het aanbod