Indrukwekkende, historische locatie in Wickevoort

Hendrik van Wickevoort Crommelin (1832-1901) woonde in Heemstede op buitenplaats Berkenrode. Niet lang na de drooglegging van Haarlemmermeer exploiteerde hij de Cruquiusboerderij. Deze groeide uit tot een prachtige herenboerderij met een woonhuis, een grote paardenstal, een ronde koestal (naar Amerikaans voorbeeld) en opstallen voor tuigkamers, wagens en een smidse. In de paardenstal stond jarenlang een fokhengst van wereldfaam met de naam Pullaway (1876-1898).

Unieke dynamiek

Eind jaren vijftig kocht de Christelijke Vereniging van Lijders aan Epilepsie de boerderijgronden. Rond 1970 ontstond op die locatie de Cruquiushoeve van SEIN Stichting Epilepsie Instellingen Nederland), een instelling voor mensen met epilepsie en geestelijke beperkingen die langdurige zorg nodig hadden en hier een beschermde woonomgeving vonden.

De Cruquiushoeve is een indrukwekkende zorglocatie, op het terrein zijn verschillende paviljoens, recreatievoorzieningen en woningen waar patiënten wonen, werken en recreëren. De Cruquiushoeve opent letterlijk en figuurlijk haar deuren voor de nieuwe bewoners van Landgoed Wickevoort. Een deel van de voorzieningen van de zorglocatie zijn straks ook toegankelijk voor de bewoners van het gebied. Ontmoetingen, samenwerkingsverbanden en kennisoverdracht tussen bewoners van de Cruquiushoeve en de nieuwe bewoners op Landgoed Wickevoort zorgen voor een unieke dynamiek.

Toen en nu

Het oude woonhuis is inmiddels een monument. De paardenstallen en manege zijn nog steeds in gebruik. Bewoners uit de directe omgeving en cliënten van stichting SEIN kunnen nu de paarden verzorgen en genieten van een rondrit door natuurpark De Groene Weelde.